ADIP-PV és l'Associació de Directores i Directors d'Infantil i Primària del País Valencià

Animat a formar part de l'associació l'associacióAdip-pv

ADIP-PV és una associació que per una banda canalitza els estudis i propostes dels associats/es i per altra permeteix ser un òrgan de representació, consulta i reflexió davant l’Administració Educativa. A més a més, ser associat/a ens permet intercanviar opinions, experiències i sol·lucions a problemes comuns per tal de dignificar i defensar l’escola pública valenciana. Per últim, aprofitem per fer formació i actualització dels equips directius organitzant jornades a la mida dels nostres associats/es.

Consultes

Secció per a resoldre els dubtes del socis

Legislació

Recull de tota la legislació disponible a l'associació.

Noticies

Secció de notícies relatives a l'associació.

Consell de Juntes

El 17 de febrer de 2021 es reuneix el Consell de Juntes arran dels nous estatuts de l’associació, per tractar sobre la posada en marxa de la nova pàgina web, la possibilitat de canvi del logo, les gestions pendents per al canvi de nom de l’associació i el posicionament d’ADIP-PV respecte de la LOMLOE.

Forma part de la nostra associació

La quota anual de soci és de 25€ anuals i sol cobrar-se en octubre/novembre.