ADIP-PV és l'Associació de Directores i Directors d'Infantil i Primària del País Valencià

Animat a formar part de l'associació l'associacióAdip-pv

ADIP-PV és una associació que per una banda canalitza els estudis i propostes dels associats/es i per altra permeteix ser un òrgan de representació, consulta i reflexió davant l’Administració Educativa. A més a més, ser associat/a ens permet intercanviar opinions, experiències i sol·lucions a problemes comuns per tal de dignificar i defensar l’escola pública valenciana. Per últim, aprofitem per fer formació i actualització dels equips directius organitzant jornades a la mida dels nostres associats/es.

Consultes

Secció per a resoldre els dubtes del socis

Legislació

Recull de tota la legislació disponible a l'associació.

Noticies

Secció de notícies relatives a l'associació.

Forma part de la nostra associació

La quota anual de soci és de 25€ anuals i sol cobrar-se en octubre/novembre.