Junta d’ADIP-PV València

EL 26 de febrer de 2021 es reuneix la Junta d’ADIP-PV València per tal de ser informats sobre la reunió que FEDEIP va tindre amb FEDADi amb l’objectiu de participar en el desenvolupament normatiu de la LOMLOE i d’aconseguir un pacte educatiu.