Consell de Juntes

El 17 de febrer de 2021 es reuneix el Consell de Juntes arran dels nous estatuts de l’associació, per tractar sobre la posada en marxa de la nova pàgina web, la possibilitat de canvi del logo, les gestions pendents per al canvi de nom de l’associació i el posicionament d’ADIP-PV respecte de la LOMLOE.