Finalitats

 

Des de la seua creació s'ha consolidat com a associació de càrrecs i excàrrecs directius ; ha difós les seues finalitats per mitjà de correu electrònic, pagina Web (AVDIP) i de mitjans de comunicació, participat en fòrums de debat, i ha establit relacions amb les associacions de pares , partits polítics, sindicats i amb l’administració mateix.

Dins de la línia d'unir esforços per a la millora i la qualitat de la gestió en l'ensenyança pública, l'Associació està oberta al diàleg amb tots els estaments que tinguen aquest mateix interès.

 

Els òrgans de govern:

· Assemblea General (es reuneix dos vegades a l'any o extraordinàriament quan les circumstàncies així ho aconsellen)

- Assemblees províncials (ens solem reunir una vegada al mes)

 

Els òrgans de representació

· Presidència

· Vicepresidència 1ª i 2n

· Tresoreria

· Secretaria

 

Animen a tots/es a participar i fer-nos grans.

Gràcies. Salutacions.